Du är här

Här finns stödet alltid nära

Jag är väldigt tacksam för de kostnadsfria juristerna, de skapar frihet och trygghet för oss, säger Theres Gustafsson, mamma till Erik.

Theres Gustafsson är både mamma och assistent till sin son.

- Eftersom Erik är så pass ung har vi valt att göra så. Om vi tar in någon extern när han blir äldre får framtiden utvisa, säger hon.

Tipsade av grannen

De har sedan 2011 Nordströms som samordnare men vägen dit var inte spikrak. Intresset väcktes när en granne tipsade henne om dem för några år sedan. Hon kontaktade Nordströms som kom på hembesök. Allt kändes bra och de tänkte ansluta sig, men när de lämnades med ansökningsblanketten kändes allt som en uppförsbacke.

- Vi hade tänkt fylla i papperna men den belastade livssituation vi befann oss i tog alldeles för mycket energi, så det blev aldrig av, förklarar Theres.

Nordströms jurist hjälpte till med ansökan

Förra året blev de däremot kontaktade utav en av Nordströms jurister, han kom hem till dem för intervju och hjälpte dem fylla i ansökan. Ett halvår senare var allt klart, de hade Nordströms som samordnare.

- Jag är väldigt tacksam för de kostnadsfria juristerna, utan dem hade inte det här varit möjligt, lovordar Theres.

Värdefullt juridiskt stöd

Det var inte bara i början som juriststödet spelade stor roll för familjen Gustafsson. I dagsläget får de hjälp med en överklagan om Försäkringskassans beslut gällande Eriks assistanstimmar.

- Utan juriststödet hade vi förmodligen inte alls kunnat få den hjälp vi har rätt till. Detta i och med att vi upplever att processer som dessa ofta kräver juridisk hjälp i kontakten med kommun och försäkringskassa, förklarar Theres.

Här känner vi oss sedda och viktiga

Utöver den juridiska hjälpen uppskattar hon närheten till Nordströms.

- De är kunniga och seriösa. De finns alltid där när man behöver dem och de tar en alltid på allvar. Vidare så uppskattar jag att vi aldrig känner oss anonyma kring dem. De är verkligen en personlig samordnare, avslutar Theres.