Du är här

Corona

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-lakare-200515.pdf  (Information kring bekräftad Covid-19 från smittläkarförbundets hemsida) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/  (Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.)

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/  (Utbildning 1 & 2 ska genomföras vid bekräftad smitta, kräver registrering) 

 

För information om hur du arbetar för att undvika smitta, se nedan: