Du är här

Corona

Ett större utbrott av viruset Coronaviruset Covid-19 har skett i Gällivare och vi går här på Nordström assistans hemsida ut med information om denna situation, se dokumentet nedan. Informationen skickas även till våra kunder som tillhör Gällivarekontoret via post.

 

Allmän information om Coronaviruset:

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-lakare-200515.pdf  (Information kring bekräftad Covid-19 från smittläkarförbundets hemsida) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/  (Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.)

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/  (Utbildning 1 & 2 ska genomföras vid bekräftad smitta, kräver registrering) 

 

För information om hur du arbetar för att undvika smitta, se nedan: