Du är här

Intressanta länkar

Nedanför är länkar till hemsidor som kan vara relevanta för dig.

Myndigheter

Försäkringskassan
Socialstyrelsen
AMS
Diskrimineringsombudsmannen
Länsstyrelsen
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Skatteverket

Organisationer

NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
FUB, För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Autism & Aspergerförbundet
RTP, Personskadeförbundet
Handikappförbunden
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Sällsynta Diagnoser
Ovanliga Diagnoser – Socialstyrelsen
Svenska Parasportförbundet
Östergötlands Parasportförbund
Örebro Parasportförbund

Övrigt

Assistanskoll
Hjälpmedelsinstitutet
Mobilitetscenter
Svenska Närverket för Handikappforskning
Centrum för Forskning om Funktionshinder (Uppsala Universitet)

Fonder och Stiftelser (att söka bidrag från)

Arvsfonden
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
Funktionshinderguiden Stockholm läns landsting
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Jimmy Dahlstens Fond (vänder sig till innovatörer av uppfinningar som underlättar för rörelsehindrade)
Jerringfonden
Doktor Felix Neuberghs Stiftelse
Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden
Prins Carl Gustafs Stiftelse (barn & ungdomar)
Kungaparets Bröllopsfond (barn & ungdomar)
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne (barn/ungdom <18 år, läger, kurser mm)
Anérstiftelsen (Hjälp till enskilda)
DHRs Bidragsstiftelse
Gålöstiftelsen
Göteborgs Universitet (har lista med länkar till flertal stiftelser som vänder sig till funktionsnedsatta)
Britt Marie & Jakob Erikssons Stiftelse (handikappade ungdomar 13-18 år i Örnsköldsviks kommun), Ansökningsformulär.

 

VI KAN!
Personlig assistans