Du är här

Logga in i TiNA

TiNA – system för tidrapportering

I TiNA hanterar vi bl.a. personliga assistenters scheman, attestering av arbetad tid för ledsagare/avlösare och personliga assistenter samt olika former av kommunikation. TiNA är vår egen specialanpassade version av Aiai som är ett av Sveriges ledande datorsystem för administration av personlig assistans.

Klicka här för att logga in i TiNA