Du är här

2020-03-11

Information om Coronaviruset 200311

Coronavirusets spridning blir alltmer utbredd i Sverige. De områden som är mest drabbade är storstadsregionerna med viss övervikt till Stockholmsområdet, som är mest drabbat av importfall (framförallt från Italien). Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer uppdateras ständigt varför det är svårt för oss att gå ut med specifik information som är varaktig annat än de rekommendationer kring handhygien etc. som vi varit ute med redan tidigare.

1. Var, som alltid, väldigt noga med att följa våra hygienrutiner och tvätta händerna ofta.  

Se https://www.youtube.com/watch?v=vjkEb-3u1bE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3HxmQ7-wfgMBJuJ-JB7lOByMNLXsFnss2WWmXCjQtInF1p78wzt2RXWFI

2. Följ utvecklingen på Folkhälsomyndighetens och ev. Utrikesdepartementets hemsidor.

3. Res inte till riskområden.

4. Stanna hemma om du är sjuk och ring 113 13 om du är osäker och behöver medicinsk rådgivning.  

5. Rådgör med din närmaste chef om du känner dig osäker kring hur du bör göra.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Fler nyheter

2020-04-01

Information om Coronaviruset 200401

1. Kommunerna har börjat göra utskick till personer som har barn på dagis och i skola med frågor kring ifall man uppbär en samhällsbärande funktion. Detta för att kommunen skall stå för barnomsog för dessa kategorier i samhället så att de med samhällsbärande funktion kan fortsätta att arbeta. Personer som arbetar med personlig assistans är klassade som samhällsbärande funktion.

Samarbete med Föreningen Saga
2020-02-27

Samarbete med Föreningen Saga

Nordström Assistans har inlett ett samarbete med Föreningen Saga som verkar för att samla in pengar för finansiering av rehabiliteringsresor för barn.