Du är här

2020-03-16

Information om Coronaviruset 200316

Team Olivias åtgärder med anledning av Coronaviruset

Team Olivia, som ju är den koncern Nordström Assistans ingår i, har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser som spridningen av Coronaviruset. Team Olivia tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare.
I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Som alltid gäller att Team Olivias medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.En beredskapsgrupp har tillsatts på Team Olivia med ledning av kvalitetschef Åsa Walderik som bevakar läget och ändringar i Folkhälsomyndighetens råd. Gruppen samordnar kommunikationsinsatser fortlöpande till chefer och medarbetare i varje land där Team Olivia har verksamhet. Vi informerar även berörda så att de känner sig trygga med hur vi agerar för att bäst kunna skydda våra personer som bedöms befinna sig i högriskgrupper. En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vårt arbete.  Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.
Vid frågor kontakta gärna i första hand verksamhetsansvarig eller Hälso- och sjukvårdschef Karin Winther på karin.winther@olivia.se eller Kvalitetschef Åsa Walderik på asa.walderik@olivia.se

Fler nyheter

2020-04-01

Information om Coronaviruset 200401

1. Kommunerna har börjat göra utskick till personer som har barn på dagis och i skola med frågor kring ifall man uppbär en samhällsbärande funktion. Detta för att kommunen skall stå för barnomsog för dessa kategorier i samhället så att de med samhällsbärande funktion kan fortsätta att arbeta. Personer som arbetar med personlig assistans är klassade som samhällsbärande funktion.

2020-03-11

Information om Coronaviruset 200311

Coronavirusets spridning blir alltmer utbredd i Sverige. De områden som är mest drabbade är storstadsregionerna med viss övervikt till Stockholmsområdet, som är mest drabbat av importfall (framförallt från Italien). Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer uppdateras ständigt varför det är svårt för oss att gå ut med specifik information som är varaktig annat än de rekommendationer kring handhygien etc. som vi varit ute med redan tidigare.

1. Var, som alltid, väldigt noga med att följa våra hygienrutiner och tvätta händerna ofta.  

Samarbete med Föreningen Saga
2020-02-27

Samarbete med Föreningen Saga

Nordström Assistans har inlett ett samarbete med Föreningen Saga som verkar för att samla in pengar för finansiering av rehabiliteringsresor för barn.