Du är här

2020-09-04

Kreativ Paus - Skapa dig i form

Ta fram kreatören i dig och var med i Team Olivias satsning Kreativ Paus
- Ett initiativ som skapar lite andrum i pandemin.

Läs mer på www.kreativpaus.com

 

Fler nyheter

2020-11-12

Remissyttrande gällande LSS utredning

__________________________________________________________________________________ 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Diarienummer S2019/00088/SOF 

REMISSYTTRANDE 

Team Juridiks remissyttrande gällande LSS utredning Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 

Team Juridik är en juristavdelning med specialkompetens inom socialrätt, socialförsäkringsrätt, personlig assistans och andra LSS insatser. 

Sammanfattning 

Kreativitetens positiva kraft
2020-07-27

Kreativitetens positiva kraft

Coronakrisen begränsar tillvaron för många, inte minst de personer som vi dagligen möter i vår verksamhet. Bristen på mänsklig kontakt riskerar i förlängningen att leda till mental ohälsa.

Det är välbelagt att kreativitet genom skapande har stor positiv påverkan på vårt välbefinnande och kan hjälpa människor genom svåra tider.

Vill du vara med i vårt projekt Kreativ Paus och bidra med ett valfritt kreativt verk? Gå in på www.kreativpaus.com och läs mer.