Du är här

2021-01-20

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla sorters vacciner, inte bara de mot covid-19 men du löper ändå mindre risk att bli allvarlig sjuk.

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för att få ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Du hittar aktuell information om det vaccin du får i digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

Mer information och kontaktuppgifter

Information om vad som gäller för dig, där du bor:

- 1177 Vårdguiden- 1177.se

Rekommendationer för vaccination och för att hindra smittspridning:

Folkhälsomyndigheten - folkhalsomyndigheten.se

Vaccin mot covid-19:

Läkemedelsverket - lakemedelsverket.se/coronavaccin

Läkemedelsupplysningen, tel 0771-467010

Svar på allmänna frågor om covid-19 för invånare:

krisinformation.se

113 13 - det nationella informationsnumret

Fler nyheter

2020-11-12

Remissyttrande gällande LSS utredning

__________________________________________________________________________________ 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Diarienummer S2019/00088/SOF 

REMISSYTTRANDE 

Team Juridiks remissyttrande gällande LSS utredning Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 

Team Juridik är en juristavdelning med specialkompetens inom socialrätt, socialförsäkringsrätt, personlig assistans och andra LSS insatser. 

Sammanfattning 

Kreativitetens positiva kraft
2020-07-27

Kreativitetens positiva kraft

Coronakrisen begränsar tillvaron för många, inte minst de personer som vi dagligen möter i vår verksamhet. Bristen på mänsklig kontakt riskerar i förlängningen att leda till mental ohälsa.

Det är välbelagt att kreativitet genom skapande har stor positiv påverkan på vårt välbefinnande och kan hjälpa människor genom svåra tider.

Vill du vara med i vårt projekt Kreativ Paus och bidra med ett valfritt kreativt verk? Gå in på www.kreativpaus.com och läs mer.