Du är här

Juridisk hjälp

Vår assistans består av tre delar Personlig assistans, Juridisk hjälp och Träning & Aktivitet. För oss är rättighet en självklarhet och rätt ska vara rätt - från början. Du ska få precis den personliga assistans du behöver för att kunna göra det du vill. Det är din rättighet. Därför tar vi hand om det juridiska åt dig. Våra jurister är specialiserade på personlig assistans och hjälper dig med ansökningar, omprövningar och kontakt med myndigheter. Vi lovar - vi ger oss inte förrän du får vad du har rätt till.

Alla har rätt till juridisk hjälp

Processen med att få rätt beslut om assistans upplevs ofta komplicerad och svår. Därför har alla våra kunder rätt till juridisk hjälp rörande personlig assistans. Vi hjälper även dig som inte har assistans idag och som behöver hjälp med ansökan.

Våra jurister hjälper till att tolka olika regler, driva processer mot Försäkringskassan och kommunen, bistå vid omprövningar och ansökningar samt överklaga beslut till domstol.

Kostar det att något?

Nej, det kostar inte att få juridisk hjälp hos oss. Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans? Eller har du redan ett beslut men är osäker på om antalet timmar är rätt? Hör av dig till våra specialiserade jurister – kostnadsfritt.

 

Remissyttrande om hjälpmoment kring andning och sondmatning

Nordström Assistans juristavdelning Team Juridik har skickat ett remissyttrande över Socialdepartementets promemoria om att göra samtliga hjälpmoment kring andning och sondmatning till assistansberättigande grundläggande behov. Nedan kan du läsa sammanfattning av remissvaret samt ladda ner svaret i pdf.

Sammanfattning 

Regeringen har via socialdepartementet tagit fram ett lagförslag gällande att sondmatning och andning skall bedömas som ett grundläggande behov. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2020.  

Vi jurister ställer oss positiva till att andning och sondmatning återigen bedöms som ett grundläggande hjälpbehov och att de personer som har dessa behov får assistansen tillbaka. Dock har regeringen infört en formulering som idag inte återfinns i lagen och som kommer ha en negativ inverkan på de andra grundläggande behoven. Regeringen föreslår att behov av andning och sondmatning till hela delar bedöms som grundläggande behov, för andra grundläggande behov såsom på- och avklädning, personlig hygien, kommunikation och ingående kunskap gäller det att behoven "är av mycket privat och integritetskänslig karaktär” för att de skall räknas som grundläggande behov.

Vi jurister ställer oss kritiska till det föreslagna tillägget "mycket privat och integritetskänslig karaktär" av den anledning att det ger Försäkringskassan och kommunen möjligheten att dela upp grundläggande behov på ett sätt som innebär att det blir orimligt svårt att beviljas assistans.

Som exempel kan hjälpbehovet dusch delas upp i olika moment där vissa moment bedöms vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär och där andra moment av duschsituationen faller utanför den skiljelinjen. Det finns vissa mindre moment som den enskilde kan klara av, men där assistentetn behöver finnas tillgänglig under hela duschmomentet.

Oavsett om assistenten behöver finnas där under hela duschmomentet görs avdrag för den tid där den enskilde har en viss förmåga att utföra vissa delar själv. En dusch som i själva verket tar 40 minuter att genomföra kan således brytas ner till 10 minuter i beviljad tid, trots att assistenten står bredvid i duschen och där den enskilde befinner sig i ett naket och utsatt tillstånd. Detta bedömningssätt tillämpas även på de andra grundläggande behoven såsom på- och avklädning, toalettbesök och övrig personlig hygien. Sammantaget beviljas inte tid för hela hjälpbehov utan endast vissa delar, vilket i praktiken innebär att den enskilde inte får tillräckligt med assistans för att tillgodose behoven och att det inte går att utföra assistans på de premisserna.

Med föreslagna tillägget föreligger det en stor sannolikhet för att en alltför restriktiv lagstiftning ställs upp och intentionen med LSS riskerar urholkas ytterligare.  

I korta ordalag hjälper regeringen en liten grupp att få assistansen tillbaka samtidigt som man stjälper en annan stor grupp.

https://www.regeringen.se/remisser/2019/10/remiss-av-promemoria-personlig-assistans-for-samtliga-hjalpmoment-som-avser-andning-och-maltider-i-form-av-sondmatning/