Du är här

Assistansersättning: Allt du behöver veta

Om du omfattas av lagen om stöd och service, även kallad LSS, kan du ansöka om assistansersättning. Detta är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar ut varje månad.

Om du har blivit beviljad assistansersättning kan du använda månadsbeloppet från Försäkringskassan för att täcka kostnader när du söker personlig assistans på ett vårdbolag, som Nordström Assistans.

Vägledning för assistansersättning med våra jurister

Alla som har varit i kontakt med Försäkringskassan vet att ansökningsblanketter kan vara omständliga att fylla i på ett korrekt sätt. 

Lyckligtvis har vi ett team med erfarna jurister som kan hjälpa dig med en ansökan om assistansersättning. De kommer att ge vägledning och svara på eventuella frågor. Kontakten med våra jurister kostar ingenting, och deras jobb är att göra allting så smidigt som möjligt för dig. Du kan läsa mer på den här sidan om hur våra jurister kan hjälpa dig.

Vad finns det för krav?

Det finns några kriterier som måste uppfyllas för att du ska kunna få din ansökan beviljad för assistansersättning.

Först och främst behöver du omfattas av lagen om stöd och service, och ha en funktionsnedsättning som är varaktig. Ditt personliga stöd ska även ta mer än 20 timmar per vecka i anspråk. Skulle det vara så att du behöver hjälp för behov som tar mindre än 20 timmar per vecka kan du ansöka om personlig assistans hos din kommun.

Det personliga stödet kan innefatta hjälp med hygien, andning, måltider, kommunikation och hjälp med att klä på/av dig.

Du får heller inte vara över 65 år när du skickar in din första ansökan om assistansersättning. Skulle du vara över 65 år hänvisas du istället till äldreomsorgen. 

Du måste även vara försäkrad i Sverige för att kunna få ersättning.

Så här gör du en ansökan om assistansersättning

Det absolut smidigaste sättet att göra en ansökan är att ta hjälp av våra jurister, som stöttar dig i varje steg.

Det kostar inte något att få juridisk hjälp med LSS hos oss. Vill du ha hjälp med ansökan om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans? Eller har du redan ett beslut men är osäker på om antalet timmar är rätt för att tillgodose de behov du har? Hör av dig kostnadsfritt till en specialiserad jurist inom LSS idag.

Vill du ändå skicka in en ansökan själv gör du så här:

Det första steget är att ta kontakt med en läkare som ser över din nedsättning. Du kommer att få ett läkarutlåtande.

Sedan behöver du skicka en ansökan till Försäkringskassan. Det gör du enklast genom att skicka en ansökan via tjänsten ”Mina sidor” på Försäkringskassans webbplats. Du kan även beställa hem en blankett till brevlådan.

När din ansökan om assistansersättning har skickats behöver du även skicka in ditt läkarutlåtande till Försäkringskassan. Detta gör du med ett brev, till adressen ”Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund”.

När allting har skickats in tar det ungefär en vecka innan Försäkringskassan tar kontakt med dig. Under samtalet diskuterar ni omfattningen av assistansen. Detta kan ske via telefon, eller fysiskt på ett av Försäkringskassans kontor. Självklart får du ta med dig personer under mötet som stöd.

Inom 6 månader för Försäkringskassan och inom 3 månader för kommunen från det att ansökan inkommit till myndigheten bör du få ditt beslut om assistansersättning. Om vissa typer av underlag saknas kan det ta längre tid.

När du har fått ditt beslut kan du välja om du ska ta emot assistansersättningen själv för att skaffa assistans genom ett privat assistansbolag.

Om du upplever processen som krävande hjälper våra jurister till med allting.

Slipp alla krångliga assistansbeslut och långa kontaktvägar.