Du är här

Juridik - Frågor och svar

Våra jurister svarar på vanliga frågor gällande personlig assistans.

Här kommer några vanligt ställda frågor och dess svar.

Våra jurister och informatörer kan berätta mer om vad personlig assistans är och hjälpa dig
att avgöra om personlig assistans är en lämplig insats för dig eller någon närstående.

Självklart hjälper vi dig också kostnadsfritt att ansöka om personlig assistans om det bedöms som en lämplig insats.

Kontakta oss

Får jag välja mina assistenter själv om jag blir beviljad personlig assistans? 

Ja, du väljer själv vem som ska vara assistent åt dig och hur stödet ska se ut. Assistansen ska vara utformad efter dig och det du behöver. 

​​​​​​​Vad menas med grundläggande behov?

I lagstiftningen görs en skillnad mellan grundläggande behov och övriga behov. Grundläggande behov är:

 1. Andning
 2. Personlig hygien
 3. Måltider
 4. Att klä av och på sig
 5. Att kommunicera med andra 
 6. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning

Det är dock inte all hjälp med dessa behov som anses som grundläggande behov. När det gäller personlig hygien, måltider och på- och avklädning brukar enbart integritetskänslig och handgriplig hjälp räknas medan resten räknas som övrigt behov. Vad gäller måltider anses till exempel bara hjälpen att föra mat och dryck till munnen vara ett grundläggande behov. Annan hjälp, såsom hjälp att lägga upp mat och dela maten, anses vara ett övrigt behov.  

Vad ska jag göra om jag inte har rätt till personlig assistans, men behöver hjälp?

Om du är osäker om du har rätt till personlig assistans hjälper vi jurister dig med en preliminär bedömning. Om du inte kan få personlig assistans men ändå behöver någon typ av hjälp finns bl.a. följande insatser som du kan ansöka om:

 1. Hemtjänst
 2. LSS-boende
 3. Avlösarservice
 4. Korttidsvistelse
 5. Ledsagare
 6. Kontaktperson

Är du osäker på vilken insats som du är i behov av kan du rådgöra med din kommun. Du kan även höra av dig till oss för rådgivning.

Vad menas med väntetid?

Du kan i ditt beslut om personlig assistans bli beviljad tid för väntetid på natten om du under natten behöver ha en assistent närvarande i hemmet som är tillgänglig i väntan på att du behöver hjälp. Väntetid räknas som 1/4 av en vanlig assistanstimme, vilket innebär att assistenten får mindre betalt eftersom inte aktiva insatser utförs. Om du däremot behöver tillsyn under natten ska du bli beviljad tillsyn och inte väntetid. 

Försäkringskassan/kommunen har räknat bort tid för föräldraansvar, är det tillåtet?

Det framgår av lag att när behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska man dra bort det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. En jämförelse ska alltså göras med vad ett barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder normalt klarar av.

Som exempel kan nämnas att om ett barn som är 8 år gammalt behöver hjälp med blöjbyten ska inte tid från assistansbeslutet dras av på grund av normalt föräldraansvar, eftersom barn utan funktionsnedsättning i den åldern inte behöver ha blöja.

Det finns dock några undantag från regeln om föräldraansvar. Tid får nämligen inte dras bort på grund av föräldraansvar om hjälpbehovet avser:

   1. andning
   2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges
   3. måltider i form av sondmatning, eller
   4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider.

Försäkringskassan/kommunen har räknat bort orimligt mycket tid för föräldraansvar. Vad ska jag göra?

Tycker du att Försäkringskassan eller kommunen har fattat ett felaktigt beslut är du välkommen att höra av dig till oss jurister så kan vi hjälpa dig genom att till exempel överklaga beslutet

​​​​​​​Det känns hopplöst att ansöka om personlig assistans redan från början utifrån allt jag har hört om åtstramningar och ifrågasättande handläggare. Vilka saker är viktigast att tänka på över lag?

Våra jurister upplever att förhållandevis många som ansöker om personlig assistans får ganska bra beslut. Vi har till och med hjälpt vissa kunder att få allt de ansökt om, och det visar sig ofta att detaljerade intyg är nyckeln till bra beslut.

Förarbetet är viktigt! Dina intyg ska vara i ordning och färska innan du börjar ansöka, det underlättar mycket, framförallt ”läkarutlåtande för assistansersättning” och ADL-intyg. Även om du har bra intyg är processen att ansöka om personlig assistans lång och tuff, eftersom handläggarna ställer många och integritetsnära frågor för att kunna utreda ditt hjälpbehov. Att få hjälp av en jurist med att gå igenom sitt stödbehov i vardagen före mötet med myndigheten upplevs ofta som en stor trygghet. 

Vi ser att många framförallt har svårt att dela upp sin vardag i absoluta timmar och minuter. Där upplevs våra jurister ofta vara till störst hjälp. Att ansökan redan från början innehåller rätt tider för exempelvis dusch och fritidsaktiviteter är ofta avgörande. Anledningen är att det helt enkelt kan verka ganska konstigt att ändra tiderna för de olika momenten sent i processen.

Jag har hört om handläggare som ställer mycket närgångna frågor och frågor som helt borde sakna betydelse i samband med utredningsmöten. Bekanta har även känt sig ”överkörda”. Hur ska jag tänka och hur kan jag bäst hantera situationen?

Många blir stärkta och inspirerade av det enkla syftet med LSS-insatsen personlig assistans: hela syftet med personlig assistans är att du ska få så pass mycket stöd att du uppnår ”goda levnadsvillkor”. Att just du uppnår dessa goda levnadsvillkor ska alltid jämföras med hur en person som inte har någon funktionsnedsättning kan leva.

Utifrån tidigare kundberättelser så har vi sett att närvaron av en jurist i processen medför att det blir lättare för den sökande att se på sitt stödbehov i vardagen ur en tredje persons perspektiv och på så vis komma närmare handläggaren.