Du är här

Juridisk hjälp

Vår assistans består av tre delar Personlig assistans, Juridisk hjälp och Träning & Aktivitet. För oss är rättighet en självklarhet och rätt ska vara rätt - från början. Du ska få precis den personliga assistans du behöver för att kunna göra det du vill. Det är din rättighet. Därför tar vi hand om det juridiska åt dig. Våra jurister är specialiserade på personlig assistans och hjälper dig med ansökningar, omprövningar och kontakt med myndigheter. Vi lovar - vi ger oss inte förrän du får vad du har rätt till.

Juridisk hjälp

Vår assistans på Nordström Assistans består av tre delar. Personlig assistans, Juridisk hjälp med personlig assistans och Träning & Aktivitet. För oss är rättighet en självklarhet och rätt ska vara rätt - redan från början. Du ska kunna få precis den personliga assistans och de personliga assistenter du behöver för att du ska kunna göra det du vill i din vardag. Det är din rättighet. Därför tar vi hand om det juridiska åt dig. Våra jurister är specialiserade på personlig assistans enligt LSS och vi hjälper dig med ansökningar, omprövningar och kontakt med myndigheter. Vi lovar - vi ger oss inte förrän du får vad du har rätt till.

Alla har rätt till juridisk hjälp

Processen med att få rätt beslut och att göra en ansökan om personlig assistans upplevs ofta som komplicerad och svår. Det är därför alla våra kunder har rätt till juridisk hjälp rörande personlig assistans i kontakt med Försäkringskassan eller kommunen, klicka här för att läsa mer på Forsakringskassan.se. Vi hjälper självklart även dig som inte har assistans idag och som behöver hjälp med att göra din ansökan. Bara slå oss en signal eller kontakta oss via mail så kan vi planera hur vi ska göra.

Våra jurister hjälper till att tolka olika regler, driva processer mot Försäkringskassan och kommunen, bistå vid omprövningar och ansökningar samt överklaga beslut till domstol. Hos oss får du hjälp av en jurist specialiserad inom LSS!

Vilka är våra jurister?

Våra jurister som arbetar på Nordström Assistans har samtliga fått sin juridiska kompetens genom både utbildning och erfarenhet och de gör allt i sin makt för att du ska få den hjälp inom LSS som du har rätt till. De hjälper dig att ansöka om personlig assistans utifrån dina förutsättningar och de regler som gäller inom den personliga assistansen. Ansökningsprocessen är ofta omfattande och kan vara svår att få överblick över men eftersom varje jurist hos oss är experter på personlig assistans enligt LSS och har stor erfarenhet av juridisk hjälp i kontakt med Försäkringskassan och landets kommuner är de mycket väl insatta i hur processen går till. De guidar dig i vilka intyg som myndigheterna kräver för att kunna fatta beslut och hjälper dig med kontakterna med Försäkringskassan och kommun. Detta gäller både planering av bokade möten och löpande kontakter under ditt ärendes gång.

Våra jurister håller sig konstant uppdaterade vad gäller de lagändringar och ändrade tolkningar av lagen som myndigheterna gör och kan därför anpassa argumentationen utifrån vilka regler som gäller. Tyvärr är vår erfarenhet att det är svårt att som lekman följa med i vilka tolkningar och regeländringar av LSS som Försäkringskassan och kommunerna gör. Därför har våra jurister med sin specialisering ett försprång och är alltid beredda på att hjälpa dig med processen.

Skulle ett beslut från Försäkringskassan eller kommunen bli negativt för dig har våra jurister stor erfarenhet av att processa mot myndigheterna och vet hur detta skall göras för bästa möjlighet att nå framgång. En jurist inom LSS hos oss driver både skriftliga mål och vid behov genomför muntlig förhandling i domstol när detta är nödvändigt.

Våra jurister finns i hela landet och alla våra kunder har möjlighet och rätt att få stöd av juristerna när stödet behövs.

VI KAN!
Personlig assistans