Du är här

Juridisk hjälp

Processen med att få rätt beslut om personlig assistans upplevs ofta komplicerad och svår. Det är därför alla våra kunder har rätt till juridisk hjälp rörande personlig assistans i kontakt med Försäkringskassan eller kommunen. Vi hjälper självklart även dig som inte har assistans idag och som behöver hjälp med att göra din ansökan. 

Därför hjälper vi dig kostnadsfritt att

• Tolka olika regler och ger dig juridisk rådgivning

• Ansöka om personlig assistans till kommunen och/eller Försäkringskassan

• Bistå vid omprövningar av beslut

• Överklaga beslut till domstol.

Vi drivs av att ge dig bättre förutsättningar i livet där målet är att du ska få den assistans som du behöver och har rätt till. Vi vågar och vi kan hjälpa dig att kämpa för din rätt mot myndigheterna och ser till att du får bästa möjliga assistans. Att få vara med på din livsresa och påverka den positivt skänker oss enorm glädje. Vi finns med dig under hela processen och hjälper dig att hålla en röd tråd under omprövningar. Vårt engagemang är stort och vi tror du kommer uppskatta vårt genuina intresse för att ge dig bättre livsvillkor.

Kontakta oss

Vilka är våra jurister?

Våra jurister som arbetar på Nordström Assistans har samtliga fått sin juridiska kompetens genom både utbildning och erfarenhet och de gör allt i sin makt för att du ska få den hjälp inom LSS som du har rätt till. De hjälper dig att ansöka om personlig assistans utifrån dina förutsättningar och de regler som gäller inom den personliga assistansen. Ansökningsprocessen är ofta omfattande och kan vara svår att få överblick över men eftersom varje jurist hos oss är experter på personlig assistans enligt LSS och har stor erfarenhet av juridisk hjälp i kontakt med Försäkringskassan och landets kommuner är de mycket väl insatta i hur processen går till. De guidar dig i vilka intyg som myndigheterna kräver för att kunna fatta beslut och hjälper dig med kontakterna med Försäkringskassan och kommun. Detta gäller både planering av bokade möten och löpande kontakter under ditt ärendes gång.

Våra jurister håller sig konstant uppdaterade vad gäller de lagändringar och ändrade tolkningar av lagen som myndigheterna gör och kan därför anpassa argumentationen utifrån vilka regler som gäller. Tyvärr är vår erfarenhet att det är svårt att som lekman följa med i vilka tolkningar och regeländringar av LSS som Försäkringskassan och kommunerna gör. Därför har våra jurister med sin specialisering ett försprång och är alltid beredda på att hjälpa dig med processen.

Skulle ett beslut från Försäkringskassan eller kommunen bli negativt för dig har våra jurister stor erfarenhet av att processa mot myndigheterna och vet hur detta skall göras för bästa möjlighet att nå framgång. En jurist inom LSS hos oss driver både skriftliga mål och vid behov genomför muntlig förhandling i domstol när detta är nödvändigt.

Våra jurister finns i hela landet och alla våra kunder har möjlighet och rätt att få stöd av juristerna när stödet behövs.