Du är här

Om oss

Vi har funnits sedan 1998 och tillsammans är vi idag drygt 300 kunder och 1 400 medarbetare. Vi erbjuder assistans i hela Sverige utgående från våra kontor i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Därutöver driver vi ledsagning på ett antal orter runt om i landet.

Om oss på Nordström Assistans

Vi är en anordnare av personlig assistans som har funnits sedan 1998 och tillsammans är vi idag drygt 300 kunder och 1 400 medarbetare. Vi är ett medelstort personlig assistans-bolag som erbjuder tryggheten i att vara stora och starka ekonomiskt och organisatoriskt samtidigt som du känner närheten genom att vi är tillräckligt små för att finnas där du finns. Hos Nordström Assistans får du båda sakerna.

Vi erbjuder personlig assistans i hela Sverige och utgår från våra kontor i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Därutöver driver vi ledsagning på ett antal orter runt om i landet.

Vision

Vår vision är ledstjärnan, eller annorlunda uttryckt, det långsiktiga målet vi som ständigt strävar efter:

Vi är den självklara aktören som tillsammans med kunder och medarbetare skapar framtidens omsorg. Med kompetens, engagemang och nytänkande skapar vi individuellt anpassade omsorgslösningar genom hela livet. 

 

Vi förändrar, förbättrar och skapar vägen till en bättre tillvaro för kunder och medarbetare som känner JAG KAN! Alltid. I alla lägen. 

Värderingar

Våra grundvärderingar är fundamentet och basen vi står på. Den gemensamma inställningen ska genomsyra oss på alla plan. Grundvärderingarna är:

  1. Kompetens
  2. Engagemang
  3. Nytänkande

Vår personliga assistans ska vara den bästa som kan erbjudas!

Företagskultur

Tillsammans bidrar vi till en stark företagskultur som bottnar sig i värdegrunden och skapar ett gemensamt förhållningssätt. "Code of Orange" är ett uttryck för vår kultur och hur vi uppträder.

För oss har Code Of Orange ett stort symboliskt värde och är en exemplifiering hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar samt agerar för att närma oss visionen. Vid varje utbildning för våra assistenter och vid varje introduktion av nyanställd administrativ personal går vi igenom vår värdegrund så att alla våra medarbetare har samma goda synsätt och arbetar enligt samma riktlinjer och med samma mål för ögonen.

Våra assistenter

Våra personliga assistenter är nyckeln till vår framgång. Det är genom dem det praktiska arbetet hos våra kunder blir utfört och utan dem skulle det inte kunna finnas något personlig assistans företag som heter Nordström Assistans.

Hos oss förväntar vi oss att varje assistent varje dag gör sitt yttersta för att skapa den bästa dagen för kunden och för att vardagen ska fungera.

Det är vad kunden behöver hjälp med som ska vara i fokus både vad gäller grundläggande behov och fritidsintressen. Assistenterna ska ha ett stort engagemang och som assistent ser man sitt uppdrag som ett viktigt uppdrag. Vi vet att jobbet som assistent inte kan göras utan en rejäl insats och vi som arbetsgivare ger därför våra assistenter den stöttning som behövs.

Det gör vi genom god utbildning i assistentyrket, personalmöten och personliga möten. Vi tror på att ha en öppen och ärlig kommunikation där ömsesidig feedback är grunden för ett bra samarbete mellan assistent och chef för att den personliga assistansen skall bli bra.

Många assistenter upplever, vilket vi tycker är väldigt glädjande, att de är nöjda med oss som arbetsgivare och vi har ofta glädjen att kunna återanställa personal som väljer att komma tillbaka till oss efter att ha varit ”på utflykt” någon annanstans. Vi tror att detta beror på flera olika anledningar såsom att vi som personlig assistans-bolag är ärliga, närvarande, att vi följer gällande kollektivavtal och att vi genuint tror att personlig assistans fungerar bäst när alla mår bra och har rätt förutsättningar. 

Vi söker alltid duktiga medarbetare. Vill du söka någon av våra lediga tjänster eller skicka in en intresseanmälan, läs mer här

Kvalitetsdeklaration

Nordström Assistans är anslutna till Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega och Kommunal. Det gör att våra assistenter alltid är skyddade och att deras rättigheter som arbetstagare tas tillvara.

Nordström Assistans är som personlig assistans företag kvalitetsdeklarerade enligt Vårdföretagarnas standard som utgår från att verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet.
Vill du läsa mer om vårt kvalitetsarbete? Ladda ner vår kvalitetsdeklaration 

En del av Team Olivia

Nordström Assistans tillhör koncernen Team Olivia vilket ger oss en styrka i det samarbete som koncerngemenskapen erbjuder. Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans företag, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. 

Vill du veta mer kan du gå in på på www.teamolivia.se 

Vad innebär det att anlita en privat assistansanordnare?

För att kunna bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver företaget vara godkänt för F-skatt genom Skatteverket och ha tillstånd att utföra assistans från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Självklart är Nordström Assistans ett personlig assistans bolag som har både F-skatt och tillstånd att bedriva assistans.

Merparten av alla assistansberättigade i Sverige anlitar idag ett privat assistans företag att vara arbetsgivare för de personliga assistenterna. Förklaringarna kring detta är flera men många assistansberättigade uttrycker att de genom att välja ett privat assistans bolag får en större påverkan på sin vardag och att de blir friare att leva sitt liv på det sätt de vill leva det.

Hos Nordström Assistans är det vi som sköter rekryteringen av personliga assistenter men du är precis så involverad i att anställa personliga assistenter som du själv vill vara. Vi anställer de personliga assistenter som du själv känner att du passar bra att arbeta tillsammans med. 

Som assistansberättigad är det såklart även viktigt att jämföra anordnare av personlig assistans. Exempelvis kan man göra detta via nätet där t.ex. Assistanskoll jämför anordnare. Läs om assistanskolls jämför anordnare av personlig assistans och som ger svar på frågor som påverkar valet av assistansanordnare på assistanskoll.se

Alternativ till att anlita ett privat assistans bolag är att anlita kommunen som utförare, att anlita ett kooperativ eller att själv välja att vara arbetsgivare för de personliga assistenterna. Det finns en utförandeform för alla. Statistik visar att de privata personlig assistans företag står för nästan 70 procent av utförandet av assistans medan kommunerna utför ca 20 procent.

Oavsett vem som är utförare ska all verksamhet grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet i enlighet med LSS. Det innebär att den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över den assistans som ges. Kanske är det den som behöver personlig assistans i allt större utsträckning väljer ett privat personlig assistans företag istället för en kommunal, som tidigare var det enda alternativet.

Det är bra att det finns en mångfald av personlig assistans företag. Kanske är det så att statistiken visar oss att privata assistans bolag mer naturligt tänker utifrån kundperspektivet och blir därför ett attraktivare alternativ för den som behöver personlig assistans?

Seriöst bolag

När Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning krävs det att de får in korrekta underlag från såväl assistansanordnare som från assistansberättigade. Försäkringskassans och kommunernas system kontrollerar löpande att all information stämmer så att pengarna går till de personer som har rätt till dem och inga andra.

På Nordström Assistans är vi väldigt noga med att allting skall gå rätt till i enlighet med myndigheternas riktlinjer och de lagar vi lever under. Vi sätter en stor ära i att rakryggade kunna säga att vi är ett seriöst personlig assistans företag som arbetar med kvalitativ personlig assistans och att vi tar hand om den administration som behövs.

Du som redovisar personlig assistans behöver säkerställa att underlaget från företaget är korrekt för att allt ska gå smidigt. Om någon information saknas kan Försäkringskassan eller kommunen inte betala ut assistansersättning till Nordström Assistans. 

 

VI KAN!
Personlig assistans