Du är här

Om oss

Vi har funnits sedan 1998 och tillsammans är vi idag drygt 300 kunder och 1 400 medarbetare. Vi erbjuder assistans i hela Sverige utgående från våra kontor i Stockholm, Malmö, Jönköping, Västervik och Gällivare. Därutöver driver vi ledsagning på ett antal orter runt om i landet.

Vision

Vår vision är ledstjärnan eller annorlunda uttryckt det långsiktiga målet vi ständigt strävar efter för att lyckas med uppdraget gentemot dig som kund. Visionen är att:

Vi ska ha de nöjdaste kunderna och vara bäst på det vi gör

Det kräver en verksamhet som har kundfokus i alla lägen och hittar lösningar på problem. Därutöver att vi är lyhörda för utveckling, professionella och prioriterar kommunikation med kunder samt medarbetare.

Värderingar

Våra grundvärderingar är fundamentet och basen vi står på. Den gemensamma inställningen ska genomsyra oss på alla plan. Grundvärderingarna är:

Kunskap, Känsla och Omtanke

Företagskultur

Tillsammans bidrar vi till en stark företagskultur som bottnar sig i värdegrunden och skapar ett gemensamt förhållningssätt. "Code of Orange" är ett uttryck för vår kultur och hur vi uppträder.
För oss har Code Of Orange ett stort symboliskt värde och är en exemplifiering hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar samt agerar för att närma oss visionen. 

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.