Du är här

Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning
ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är en insats som innebär att du får hjälp med saker som du inte klarar på egen hand. Vi på Nordström assistans är övertygande om att med rätt hjälp och förutsättningar kan man uppnå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tilllvaro. Vårt uppdrag och mål är att du som kund ska kunna känna
JAG KAN! Alltid. I alla lägen.

 

VI ERBJUDER
Ett eget team bestående av: Jurist, personlig kundansvarig, personlig tränare, informatör och regionchef. Utöver det anordnar vi massor av roliga aktiviteter (både fysiska och digitala) och utbildningar till dina assistenter. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Kostnadsfri rådgivning

 

Bakgrund till personlig assistans

Insatsen personlig assistans infördes den 1/1 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 51 kap. Assistansersättning i SFB, Socialförsäkringsbalken. Allt som står i LSS gäller även för den statliga assistansersättningen som administreras av Försäkringskassan. Personlig assistans kan beviljas av Försäkringskassan eller kommunen där du bor och det som styr detta är hur omfattande ditt hjälpbehov bedöms vara. 

Har du rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans har ingenting med din egna privatekonomi att göra utan beslut om assistans fattas enbart utifrån vilket behov av hjälp du faktiskt har och att du är bosatt i Sverige. Du kan få assistans om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov. Då kan du ansöka om personlig assistans vilket vi på Nordström Assistans gärna hjälper dig med genom att erbjuda dig juridisk hjälp genom våra kompetenta jurister. Det görs av Försäkringskassan eller kommunen först en bedömning om du tillhör personkretsarna i LSS, om du gör det bedöms sedan dina grundläggande behov. Klicka här för att få kostnadsfri rådgivning idag.