Du är här

Personlig assistans för barn

Barns rätt till personlig assistans

Kan mitt barn få assistansersättning?

Ditt barn kan få assistansersättning om barnet   
●    omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
●    har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i hans eller hennes dagliga liv
●    är försäkrat i Sverige. Ett barn som bor i Sverige är försäkrat här.

För att ditt barn ska ha rätt till personlig assistans ska det behöva personligt utformat stöd för de grundläggande behoven på över 20 timmar per vecka. De grundläggande behoven är:
●    andning
●    personlig hygien
●    intagande av måltider
●    klä av och klä på sig
●    kommunikation med andra
●    annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om barnet som person.

Om ditt barns grundläggande behov inte överstiger 20 timmar i veckan kan ni ansöka om assistansersättning hos er hemkommun. Även om ditt barn inte har rätt till assistansersättning kan er hemkommun hjälpa er med insatser som avlösning, ledsagning eller korttidsboende. 

Allmänt

Både i LSS och i barnkonventionen är det tydligt att det är barnets bästa som ska vara fokus i assistansen men framförallt att barnet ska få leva efter samma villkor som andra. 

Vi tycker att det är viktigt att både barn och föräldrar får göra sin röst hörd. Allt eftersom ett barn växer så ändras även värderingar och synpunkter och vi vill därför lyssna till alla inblandade i assistansen. Vi tycker barnets enskilda uppfattningar är lika viktiga som vårdnadshavarens, även om det är vårdnadshavaren som i slutändan är beslutsfattare för barnet. Vi värnar om kommunikation med både vårdnadshavare och barnet för att utforma assistansuppdraget på ett sätt som alla är nöjda med. Assistansen måste vara anpassad efter hela familjens önskemål och behov eftersom dess funktion är att göra livet och vardagen lättare för alla inblandade men framför allt för det assistansberättigade barnet. 

Vår inställning är att det är en självklarhet att barn med olika funktionsnedsättningar ska ges möjligheten att växa upp precis som barn utan en funktionsnedsättning. Är du förälder till ett barn med en funktionsnedsättning så kan vi försäkra dig om att vi gör vårt yttersta för att trygga ditt barns assistans och er integritet som familj.

En väldigt stor del av våra kunder är barn och vi förstår att alla familjesituationer ser olika ut och vårt motto är därför att skräddarsy er assistans precis som ni vill ha den. Vissa föräldrar vill arbeta helt på egen hand med sitt barn medan andra vill blanda in utomstående samtidigt som vissa familjer helt vill avskärma sig och bara vara föräldrar och låta utomstående assistenter arbeta beslutets alla timmar. Vissa familjer väljer till exempel att arbeta själva i hemmet men att låta utomstående assistenter arbeta vid aktiviteter, skolgång eller under lov. Vi respekterar alla inställningar och har bred erfarenhet av många olika konstellationer. Tillsammans så jobbar vi för att ert barn ska ha det så tryggt och bra som möjligt ihop med sina assistenter.

Ansökan

Precis som alla andra har även barn rätt till personlig assistans om deras behov kräver det. Vi vet att det är ett svårt beslut att bestämma sig för att ansöka om personlig assistans för sitt barn, inte minst för att känslan av att själv styra över sitt barns tillvaro är djupt rotad hos många föräldrar. Ett beslut om personlig assistans ger ert barn förutsättningar till att leva sitt liv på samma villkor som andra barn i samhället. Våra jurister  finns alltid tillgängliga för att svara på era frågor kring assistans och ni får vid en ansökan en personlig jurist som träffar er och ert barn och finns tillgänglig för era frågor både innan, under och efter ansökan om assistans. 

Personlig assistent och förälder

Vi förstår att många föräldrar kan tycka det är jobbigt att ha utomstående assistenter i hemmet dygnet runt. Att ge föräldrar möjligheten att arbeta hos sitt barn ger dem också möjligheten att få egentid med sitt barn samtidigt som det kan stärka familjebanden och ger barnet chansen till ett värdigt liv samtidigt som man får växa upp tillsammans med sina familjemedlemmar.

Utomstående assistent till barn med assistans

Det är föräldern som vårdnadshavare som fattar beslut om vad den personliga assistenten ska göra med sitt barn i olika situationer. Det är precis som med barn utan funktionsnedsättningar föräldern som uppfostrar sitt barn och även om en utomstående assistent arbetar med barnet så är det föräldern eller föräldrarna som har beslutsrätt kring sitt barn. Allt eftersom ett barn växer så blir den personliga assistansen mer och mer en förutsättning för att kunna leva självständigt och att röra sig mot ett eget liv som vuxen. 

En assistent ska fungera som ett barns förlängda armar och ben och verkställa de behov som finns angivna i barnets beslut om personlig assistans. Samtidigt så ska assistenten ta hänsyn till barnets önskemål, vill t.ex. barnet vara ute och leka medan föräldrarna inte vill det ska då barnet ändå få vara ute och leka med hjälp av sin assistent? Assistenten är inte där för att uppfostra barnet utan för att vara lyhörd för barnets behov och även för föräldrarna. Det är viktigt att man som assistent har en bra dialog med barnets förälder och lär sig att skilja på vad som är ens roll som assistent och vad som är föräldrarnas roll som vårdnadshavare. Det är centralt att både assistenter och föräldrar känner sig trygga i sina roller för att assistansen ska fungera på bästa sätt. 

I grund och botten handlar det om att den personliga assistenten ska hjälpa barnet att utföra det som han eller hon hade gjort utan sin funktionsnedsättning. En personlig assistent får vara ensam med ett litet barn eftersom ett litet barn annars inte skulle lämnats ensamt, en assistent får skjutsa barn, hämta på förskolan eller göra hushållssysslor. Dock ska hushålls- och andra sysslor vägas mot vad barnet skulle gjort i sin ålder om barnet inte haft en funktionsnedsättning. 

Personlig assistans på förskola och skola

I de flesta fall beviljas inte assistans i skola eller förskola utan kommunen väljer istället att anställa särskilda elevassistenter. Finns det särskilda skäl görs givetvis undantag av den beslutande myndigheten. Exempel på undantag kan vara behovet av en egen assistent för att kunna kommunicera med sin omgivning eller om det finns sådana behov som kräver att barnet har en egen assistent med ingående kunskaper vid sig hela tiden. 

Har man assistans i skola eller förskola beviljad har man ändå rätt till samma tillgång av skolans resurser som barn som inte har beviljad assistans för samma tid. Den personliga assistenten närvarar för att barnet ska kunna tillgodogöra sig kunskaper, inte för att ersätta lärare eller andra pedagoger. Den personliga assistenten ska inte heller arbeta med andra barn utan ska fokusera på det barn som den är anställd att arbeta med.

Utdrag ur belastningsregistret

För att en assistent ska få arbeta hos just ditt barn krävs ett utdrag från belastningsregistret. Detta för att säkerställa att barn med funktionsnedsättningar inte råkar illa ut. Skulle en potentiell kandidat förekomma i belastningsregistret är det vårdnadshavaren som gör en bedömning om assistenten ska anställas ändå eller inte, allt för att beslutsrätten ska ligga hos den person som känner barnet bäst och för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med de assistenter som jobbar hos ditt barn. 

Det finns inga lagkrav på att kräva in utdrag från misstankeregistret och vi har heller ingen rätt att göra det. Därför förnyas utdragen ur belastningsregistret varje år för att få en uppföljning och se om någonting tillkommit i assistentens utdrag under året som gått. 

Kontakta oss om du har några frågor

Har du ett barn med assistans och vill byta anordnare, vill du söka assistans eller känner du någon som är i behov av juridisk rådgivning kring personlig assistans för sitt barn är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi och våra jurister hjälper er med alla ansökningar, myndighetskontakter och administration kring assistansen. Du och ditt barn kommer utöver en jurist även att bli tilldelad en Kundansvarig som är er kontaktperson ni kan vända er till vid alla olika typer av frågor som kan röra assistansen. Tillsammans utformar ni ert barns assistans.

 

VI KAN!
Personlig assistans