Du är här

Information till arbetssökande

Bakgrund

Nordström Assistans värnar om dina rättigheter och din integritet. Nordström Assistans är personuppgiftsansvarig och kan nås genom kontaktuppgifter till NAinfoomGDPR@nordstromassistans.se Du kan nå vårt dataskyddsombud på dataskydd@teamolivia.se. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande människa.  

Denna typ av personuppgifter har vi om dig

Nordström Assistans använder de personuppgifter du ger oss i din arbetsansökan. Typiskt sett är det namn, personnummer och kontaktuppgifter samt uppgifter om tidigare anställningar, fritidsintressen och liknande. 

Ändamål och laglig grund

Nordström Assistans behandlar dina personuppgifter för att tillsätta en ledig tjänst eller för att besvara en spontanansökan. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå ett anställningsavtal men vi som arbetsgivare har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna besvara din ansökan. 

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter hanteras i vårt rekryteringssystem där de lagras för att vi skall kunna tillsätta tjänster. Efter att vi har haft dina uppgifter i 24 månader får du ett automatiserat e-mail där du erbjuds att vi kan ta bort dina uppgifter.

Kategori av personuppgifter

Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift. Dina uppgifter behandlas därför av ett begränsat antal personer på det kontor som utannonserade tjänsten samt eventuellt av den av våra kunder som du sökt tjänsten hos eller av dennes anhöriga då kund eller dennes anhöriga är involverade i rekryteringsprocessen. Om du har skickat en spontanansökan så kan flera personer komma att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på din ansökan. 

Överföring till tredje land

Nordström Assistans använder G suite från Google vilket innebär att dina uppgifter överförs till tredje land eftersom Googles servrar finns utanför Europa, det innebär också att support från Google kan ske från länder utanför Europa. Bolaget har vidtagit åtgärder i form av EU-kommissionens standardavtal för att garantera din integritet vid denna typ av överföring.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och få dem rättade eller raderade. Du har rätt att få behandlingen begränsad eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att ta med dina lämnade uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du godkänt att vi ska spara dina uppgifter för eventuella anställningar framöver har du rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud genom dataskydd@teamolivia.se.

Mer information

Vill du veta mer om dataskydd och vårt dataskyddsarbete kan du kontakta dataskydd@teamolivia.se

Du hittar mer information om den nya dataskyddslagstiftningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats, imy.se.