Du är här

Nyheter

2020-11-12

Remissyttrande gällande LSS utredning

__________________________________________________________________________________ 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Diarienummer S2019/00088/SOF 

REMISSYTTRANDE 

Team Juridiks remissyttrande gällande LSS utredning Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 

Team Juridik är en juristavdelning med specialkompetens inom socialrätt, socialförsäkringsrätt, personlig assistans och andra LSS insatser. 

Sammanfattning