Du är här

Nyheter

2020-03-11

Information om Coronaviruset 200311

Coronavirusets spridning blir alltmer utbredd i Sverige. De områden som är mest drabbade är storstadsregionerna med viss övervikt till Stockholmsområdet, som är mest drabbat av importfall (framförallt från Italien). Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer uppdateras ständigt varför det är svårt för oss att gå ut med specifik information som är varaktig annat än de rekommendationer kring handhygien etc. som vi varit ute med redan tidigare.

1. Var, som alltid, väldigt noga med att följa våra hygienrutiner och tvätta händerna ofta.