Du är här

2020-05-14

Info om Coronaviruset 200514

Arbete pågår just nu med att lämna ut akut kit till alla våra assistanskunder och vi räknar med att samtliga kit antingen är utlämnade av oss eller att vi skickat dem med posten senast vecka 21! Innehållet i kiten är som tidigare informerats om skyddsmateriel för att våra fantastiska assistenter skall ha en så god arbetsmiljö som möjligt i dessa smittskyddstider. Det inkluderar bl.a. visir, skyddsförkläden och handskar men även desinfektionsmedel och handsprit. Kitet är förslutet och alla anställda skall veta var det förvaras hos kund för att kunna öppna det när kunden misstänks vara smittad eller är konstaterat smittad av en smittsam sjukdom. 

Ta hand om er och fortsätt att tänka på regelbunden handtvättning, de basala hygienrutinerna, noggrann desinficering i samband med städning och att hålla social distans! 

Fler nyheter

2020-04-28

ALLA AKTIVITETER & UTBILDNINGAR ÄR INSTÄLLDA TILL OCH MED DEN 31 AUGUSTI

Coronapandemin fortsätter och ser ut att hålla oss i ett fortsatt järngrepp under en lång tid framåt. Coronan drabbar hela samhället och begränsar vår vardag och den tvingar oss att ställa in mycket sådant som vi sett framemot, såsom aktiviteter och utbildningar. I ett första skede kommer alla aktiviteter och utbildningar att ställas in fram till och med den 31 augusti. Vad som händer därefter står skrivet i stjärnorna men vi har så klart förhoppningar om att återgå till någon form av vardag i höst.

2020-04-22

Information om Coronaviruset 200422

Till våra kära assistenter:

Vi närmar oss maj månad och tillvaron är tyvärr fortsatt begränsad och kommer så att förbli en ytterligare tid framåt. Allt eftersom situationen konstigt nog känns mer och mer “vardaglig” behöver vi påminna oss om vissa regler som vi måste fortsätta följa:

2020-04-01

Information om Coronaviruset 200401

1. Kommunerna har börjat göra utskick till personer som har barn på dagis och i skola med frågor kring ifall man uppbär en samhällsbärande funktion. Detta för att kommunen skall stå för barnomsog för dessa kategorier i samhället så att de med samhällsbärande funktion kan fortsätta att arbeta. Personer som arbetar med personlig assistans är klassade som samhällsbärande funktion.